Pradžia Naujienos

Rugsėjo 1 2023

 

 

Tyliai bunda rytmetys, o darželyje šurmulys., krykštauja vaikų

būrys. Vasarėlei pasibaigus susirinkom visi vėlei.

Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos Dūkšto skyriaus

vaikų darželyje Rugsėjo 1- ąją linksmai paminėjome mokslo

ir

žinių dieną. Linksma buvo visiems vėl susitikti.

Atvelykio šventė darželyje

 Senais laikais lietuviai praėjus savaitei nuo šv.Velykų švęsdavo Velykėles. Tą dieną švęsdavo visi. Ir mes su vaikais darželyje šventėme Atvelykį. Su vaikais dainavome, žaidėme ir lenktyniavome, rinkome tvirčiausią margutį. Dalyvavome margučių ridenimo varžybose.
 
 
                                                                                                                             Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Laima Vaičiukėnienė

Kovo 11-oji. 2023

Kovo 10 d., Dūkšto vaikų darželio vaikučiai šventė Kovo 11-ają, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną.

 Šventės pradžioje visi sugiedojome Tautinę giesmę, dainavome skambias dainas, deklamavome eilėraščius skirtus Lietuvai. Žaidėme lietuvių liaudies žaidimus.

Užgavėnių šventė Dūkšto skyriuje

Praūžė, pradundėjo Užgavėnių šventė vasario 21 d. Dūkšto skyriuje. Ruošėmės šiai šventei. Gaminome kaukes, prisiminėme Užgavėnių tradicijas ir papročius. Vaikai šoko ratelius, linksminosi, vijo žiemą iš kiemo, sudeginome Morę ir grįžę į grupes valgėme skanius blynus.

SAUSIO 13-OJI LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA 2023

Šiemet, kaip ir kasmet, dalyvaujame pilietinėje akcijoje ,,Atmintis gyva, nes liudija. Nuo ankstaus ryto grupėje ant palangių sužibo žvakutės, kuriomis prisiminėme ir pagerbėme žuvusius ir nukentėjusius 1991 m. sausio 13-ąją.

Tikime, kad net ir mažoji mūsų karta išmoks gerbti Tautos didvyrius ir supras, kodėl kiekvienam ši data yra svarbi.